بلاگ

22

شروع دوباره زندگی

از نو شروع کن

شروع دوباره مي تواتند به ما زندگي دوباره اي دهد.زماني كه به زندگي خودم نگاه مي كنم خيلي راحت تر ميتوانم با اين جمله انرژي دوباره دريافت كنم و براي رسالت وآرزوهاي خودم بجنگم. با دوستاني كه تازه با هم آشنا مي شويم در مورد طرز نگاه جديد صحبت مي كنم اكثرا نگاه بدبينانه دارند كه مگر مي شود تغيير كرد و يا به روش بهتري زندگي كرد.

چرا كه اكثرا فكر مي كنند نمي شود به روش ديگري زندگي كرد و تقدير و سرنوشت براي ما اين زندگي را رقم زده و با باورهاي كهنه و پوسيده اي كه در ما رخنه كرده بايد عمر و زمان خود را در اين دنيا به همين صورتي كه است سپري كنيم.اما نكته قابل تاملي هم وجود دارد كه فقط احتياج به كمي انعطاف پذيري است تا بتوانيم از زاويه هاي مختلف ديگري هم به زندگي خود نگاه كنيم.

 

 

كافي است با خودمان كمي صادق باشيم كه اگر كسي توانسته روش زندگي اش را تغيير دهد و سرنوشت خود را در دستانش بگيرد من هم مي توانم .كافي است نگاهي به زندگي افراد موفق بيندازيم كه در هر گوشه از دنيا،چه در شرايط سخت و فقر مثل گاندي و چه در شرايط متوسط و چه در شرايط مساعدهم كساني بودند و هستند كه با عوض كردن فكر خود زندگي خود و اطرافشان را هم نجات داده اند.

اما اگر جستجو كرديم و شرايطي مانند شرايط مان پيدا نشد چي؟

خب ما اولين نفر باشيم و راه را براي ديگران و آيندگان باز كنيم.در هر شرايطي كه هستيد مي توانيد رشد كنيد يا پسرفت كنيد.اين يك تصميم است كه شما مي گيريد و امروز نتيجه تصميم هاي تان شما هستيد.اما از كجا شروع كنم و خودم را تغيير دهم؟

از فكر خود شروع كنيد چرا كه همه چيز از فكر شروع ميشود.نوع فكر خود را نسبت به هر چيزي كه وجود دارد تغيير دهيد.البته اين تمرين را به آرامي انجام دهيد تا ادامه دار شود.هر نمي شود يا نمي توانم را فقط كافي است كه منعطف باشيم و بگوييم احتمال دارد كه بشود اما من هنوز راهش را نيافته ام.

وقتي كه ما از كلماتي استفاده مي كنيم كه چالش برانگيز است مغز ما به دنبال كشف و ديدن راههاي جديد كه براي ما روشن نيست شروع به جستجو مي كند .اما زماني كه از كلمات بسته استفاده مي كنيم مغز ما ديگر قادر به ديدن روش ها و راههاي ديگري نمي تواند باشد.

 

 

به عنوان مثال مي گويم: كار نيست.چه اتفاقي مي افتد ، كلا همه چيز تمام مي شود و من قادر به ديدن فرصت هاي جديدي كه در اطرافم وجود دارد نمي توانم باشم.همان فرصت هايي كه در اطرافم ،ديگران مي بينند و از آن كسب درآمد مي كنند.پس لزوما قرار نيست به طرز فكر خود بچسبيم،دوباره شروع كنيد.

راهكار: در اين مقاله دو راهكار بيان كرديم،اولين راه اين بود كه فكر خود را تغيير دهيم و دومين روش اين بود كه از زاويه ديگري به هر مسئله و موضوعي نگاه كنيم و سومين راه ، در برابر نمي توانم و نمي شود منعطف باشيم و بگوييم احتمالش وجود دارد ولي اكنون راهش را نيافته ام.

 

 

 

به اشتراک بگذارید