بلاگ

20

چگونه مشکلات خانوادگی را حل کنیم ؟

راه حل برای تمام مشکلات خانوادگی

راه حل مشکلات می تواند به ما نگرشی تازه می دهد و يكي از متداول ترين موضوعاتي كه در روزمره درگيرش هستيم مشكلات ما هستند براي حل مشكلات اولين مرحله اين است كه از ديد حل مسئله به آن نگاه كنيم.اكثرا زماني كه به مشكلات بر مي خوريم شروع به نارضايتي و ناسازگاري ميكنيم و طوري وانمود مي كنيم كه مظلوم واقع شده ايم.

زماني كه به مشكلات به ديد حل مسئله نگاه مي كنيم يك ابزار قوي و بزرگي در دست داريم كه مي توانيم با مغز خود به پيكار برخيزيم.مغز ما در مواجه با مشكلات عموما دو رفتار از خود برزو مي دهد يا به مبارزه فكر ميكند كه چطور مي تواند حمله كند و همه چيز را به كل خراب كند و يا به فرار فكر ميكند يعني صورت مسئله را پاك ميكند تا مشكلات از بين بروند.

البته هر شخصي كه آموزش نديده باشد تا در مشكلات چه رفتارهايي داشته باشد از مغز قديم خود استفاده مي كند و مغز قديم ما طوري طراحي شده است كه در مشكلات ما را حفظ كند و زنده و سالم نگه دارد بنابراين در هر مشكلي كه ترس سراغ ما بيايد يا فرار ميكنيم و يا حمله ميكنيم.

 

اما افرادي هستند كه ترجيح مي دهند هر روز كيفيت زندگي خود را بهبود ببخشند بنابراين به سمت آموزش مي روند تا بتوانند با تكنيك ها و راهكارهايي كه فرا مي گيرند در مواجه با مشكلات از بسته هاي آموزشي كه در مغز خود جا داده اند استفاده كنند .

افرادي كه بر زندگي خود حاكم شوند مي توانند به راحتي با مشكلات خود كنار بیایند و به جاي شکایت و نارضایتی و گفتن دائم سوال چرا؟چرای برای من؟ چرا این طور شد؟ سوالشان را تغيير مي دهند و مي گويند چگونه مي توانم؟ چه راه حل هايي وجود دارد؟ چه گزينه هايي را هنوز امتحان نكرده ام؟

قدرت كلام بسيار زياد است ،با تغيير سوالات مغز به چالش مي افتد .محصولي كه تغيير سوالات به ما مي دهد خلاقيت است.مغز ما شروع به خلق كردن ايده هاي جديد مي كند و به اين صورت شروع به پيدا كردن جوابهايي براي آن مشكل مي كند.

 

اگر مي خواهيم مشكلات را حل كنيم دومين راهكار اين است كه از اين به بعد به جاي مشكلات به آنها مسائل بگوييم باز هم همين تغيير كلمات در ذهن كمك بسزايي مي كند و مغز به آگاهي مي رسد كه اين يك مسئله است و مسئله حل شدني است بنابراين شروع به خلق ايده مي كند.

راه حل مشکلات خانوادگی :

مسائل به دو گروه تقسيم مي شوند :

1-مسايل موقتی

در مسائل موقتي ما از قدرت زيادي براي حل آنها برخوداريم و با كمي تلاش و به راحتي آنها را تغيير مي دهيم بنابراين در اين قسمت از اقتدار زيادی برخودار هستيم.مسائل موقتي احتياج به مهارتهاي خاصي ندارند و تقريبا روزمره هستند.

چگونه مشکلات خانوادگی را حل کنیم ؟

امكان دارد شما از هيكل خود ناراضي باشيد اما مي توانيد آن را تغيير دهيد.امكان دارد از يك رابطه اي خشنود و راضي نباشيد باز هم مي توانيد آن را تغيير دهيد.

2-مسائل دائمی

شما قادر به تغيير دادن پدر و مادر و خواهر و برادر خود نيستيد .شما قادر به تغيير زمان نيستيد يك روز 24 ساعت است،شما قادر به برگشت به گذشته نيستيد و نمي توانيد زمانهاي از دست رفته خود را دوباره به دست آورديد بنابراين بر روي اين قسمت تمركز نكنيد.

فكر كردن به اين كارها فقط وقت تلف كردن است.يك چيز بسيار مهم وجود دارد كه دركش شايد كمي سخت باشد و آن اين است كه شما قادر به تغيير دادن ديگران نيستيد و اكثر افراد به اين مورد توجه نمي كنند و فكر،زمان و انرژي خود را روي اين تغيير مي گذارند.

 

شايد بتوانيم روي بعضي از تصميمات ديگران تاثير گذاريم اما ذات ديگران را نمي توانيم تغيير دهيم و ذات ديگران زماني تغيير مي كند كه خودشان خواهان آن باشند و تغيير را انتخاب كنند.دليل بزرگي هم وجود دارد چون تغيير درد دارد و در بهترين حالت ممكن همانند اساس كشي منزل است.

اين كار تنها دستاوردي كه براي شما به ارمغان مي آورد عصبي شدن است و درد و رنجي كه بعد از آن بايد بكشيد بسيار شما را تحت فشار خواهد گذاشت.مهمترين نكته قابل تامل در اين است كه شما چقدر زمان از دست مي دهيد تا ديگران را تغيير دهيد.

شما نمي توانيد طرز برخوردي كه رييس تان با شما دارد را تغيير دهيد در واقع شما طرز فكر او را نمي توانيد تغيير دهيد اما مي توانيد نحوه تعاملتان را تغيير دهيد.مي توانيد شغل خود را عوض كنيد.اين تفاوتي است كه در مسائل دائمي و موقتي وجود دارند.

 

يك تمرين:

از شما مي خواهم تمام نارضايتي هاي خود را از پول،رئيس تان،مسير رفت و آمد خود،افرادي كه با آنها در ارتباط هستيد،همسرتان،خانواده ،وضعيت سلامتي جسمي خود را بنويسيد و از خودتان بپرسيد كه براي حل اين مسائل چه كاري از من ساخته است؟

براي ارتباط بهتر با رئيس ام چه كاري از من ساخته است؟

براي وضعيت جسماني خودم چه كاري از من ساخته است؟

براي ارتباط بهتر با همسرم چه كاري از من ساخته است؟

به اين سوالات دقت كنيد من در اين مقاله مي خواهم فقط شما را با چگونه روبرو شدن تان با مسائل آشنا كنم،بطوريكه اكثر ما ناخوداگاه در حل مسائل زور ميزنيم تا شرايط و محيط و ديگران را تغيير دهيم تا آنها را حل كنيم.

چگونه مشکلات خانوادگی را حل کنیم ؟

اما قرار نيست شخصيت رئيس يا همسر و… را تغيير دهيد شما مي توانيد نحوه تعامل خودتان را با آنها تغيير دهيد وقتي خودتان و طرز فكرتان را تغيير مي دهيد همه چيز تغيير خواهد كرد بنابراين فكر،زمان،انرژي را بر روي خودتان سرمايه گذاري كنيد و ديگران را رها كنيد.

همه دنيا بر روي مدار خود در حركت هستند و همه چيز كار خود را انجام مي دهند فقط كافيست در هر زمان مدار و موقعيت خودم را كشف كنم و من تغيير كنم تا همه چيز دنيا تبديل به شيريني برايم شود.

به اشتراک بگذارید