اگر همین الان 300 میلیون تومان به تو بدهم ....

باز هم حاضری در رابطه ای که داری بمانی؟

باز هم حاضری با خانواده ات زندگی کنی؟

آیا دوستانی که داری همین افرادی هستند که الآن آن ها را دوست صدا می زنی؟

آیا در همین محیط کاری که هستی میمانی و به کارت ادامه می دهی؟

اگر پاسخ تو نه هستش ادامه این متن رو بخون.

سر گذشت ما، سرنوشت مان را مشخص می کند.

اگر امروزه تو برایت خوشایند نیست به دلیل این است که چیزی در گذشته تو اتفاق افتاده که تو را امروزه محدود کرده.

یکی از مهم ترین کار هایی که هر انسانی باید در زندگی خود باید انجام بدهد بازگشت به گذشته اش است.

زیرا گذشته می تواند باور ها و تفکراتی در ما بسازد که در تمام تصمیم گیری هایمان تاثیر گذار است در نتیجه تا وقتی به گذشته بر نگردیم و در ذهنمام آن را تصحیح نکنیم در چرخه های معیوب گذشته می مانیم.

من در جلسات مشاوره به شما کمک می کنم به گذشته خود برگردید و اندکی در آن جست و جو کنید. به دقت ببینید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟ آن را حس کنید و سپس با درک گذشته، ریشه اتفاقاتی که امروز در حال باز آفرینی آن هستید را شناسایی کنید و آن ها را بهبود ببخشید.

تک جلسه

تومان 250000
 • یک ساعت مشاوره
 • ارائه آموزش های مورد نیاز
 • ارائه تمرین

سه جلسه

تومان 750000
 • یک ساعت مشاوره
 • ارائه آموزش های مورد نیاز
 • ارائه تمرین

هفت جلسه

تومان 1750000
 • یک ساعت مشاوره
 • ارائه آموزش های مورد نیاز
 • ارائه تمرین

ده جلسه

تومان 2500000
 • یک ساعت مشاوره
 • ارائه آموزش های مورد نیاز
 • ارائه تمرین