13

راز شاد زیستن

راز شاد زیستن

راز شاد زیستن هنر بزرگی است که یک فرد می تواند آن را در زندگی پیاده سازی کرده و تجربه لذت بخشی را از زمان خود و بودن در این دنیا داشته باشد.اول با این سوال مقاله خود را شروع می کنم که شما شادی را در چه چیزی می بینید؟

بیشتر انسان ها دوست دارند که شاد باشند اما یا دانش و مهارتش را ندارند و یا شادی را در موضوعاتی می بینند که اصلا آنها را به شادی ختم نمی کند و یا تصویر شفاف و واضحی از شاد بودن ندارند.با یک سوال شادی را برایتان تشریح میکنم.اگر همه چیز خود را از دست بدهید آیا باز هم شاد خواهید بود؟

 

با این سوال کمی شفاف شد که شادی یک رویداد درونی است و آن را در بیرون خود نباید جستجو کنیم.بنابراین اگر میخواهیم به شادی درونی و واقعی برسیم باید از مرزهای خودخواهی رد شویم تا درک حقیقی اش را کشف کنیم.

 

 

راز اول

نکته اول این است که اگر می خواهیم شاد زندگی کنیم اولین رازش این است که از مظلوم نمایی دست برداشته و بیرون بیاییم.اکثر ما انسان ها با مظلوم نمایی و مظلومیت شادی را از خود دور می کنیم.ما زمانی مظلوم نمایی میکنیم که می خواهیم توجه دیگران را به سمت خود معطوف کنیم و البته احساسمان در این مورد این است که بیشتر دوستمان خواهند داشت.

اما حقیقت این است که اولا دیگران از ما فاصله خواهند گرفت و اگر مجبور به بودن در کنار ما باشند ارتعاش خوبی نسبت به ما نخواهند داشت.این اولین نکته ای است که ما را دچار احساسات بد خواهد کرد.بنابراین شادمانی از ما دور خواهد شد.

 

 

راز دوم

راز دوم در این است که شادمانی در گرو آرامش نیست،این یک باور اشتباه است که اگر به آرامش برسیم لزوما شاد خواهیم شد.شادی در هر لحظه ای و هر مکانی و در هر زمانی وجود دارد به شرطی که رمز آن را کشف کرده و معنای حقیقی زندگی را بدانیم.تحقیقی در جنگ سوریه بین مردمان آن منطقه توسط روانشناسان انجام شد.آنها طی این تحقیقات متوجه شدند شادی 70% آن درونی است و 30% بیرونی.

یعنی اگر به شادمانی رسیده باشید در هر شرایطی شما با شادی زندگی خواهید کرد و در هر لحظه آگاه هستید که هنوز تنفس وجود دارد بنابراین زندگی ادامه دارد و می توانیم به زندگی مطلوب تر برسیم.

راز سوم

راز سوم در این است که باید به پول و عدد مورد نظرمان در مورد پول برسیم تا شاد بشویم اما نکته قابل تأمل اینجاست که از پولدارانی که سوال کردم آیا شما شاد شده اید زمانی که به مبلغ مورد نظر در مورد پول رسیدید،در جواب آنها گفتند خیر.فقط مسیر برایمان زیبا بود و ای کاش بیشتر شادی میکردیم تا زمانی که به آرزوهای خود رسیدیم می توانستیم شادمانی را در درون خود حفظ کنیم.

چه چیزی باعث شده بود آنها شادی را تجربه نکنند حتی زمانی که به آرزوهای بزرگشان رسیده اند؟

 

 

ثروتمند بودن با پولدار بودن کاملا متفاوت است آنها ثروتمند نبودند ثرومتمندی شامل بهبود فردی،بهبود روابط خانوادگی،بهبود معنویات،بهبود سلامتی،بهبود در روابط اجتماعی،بهبود در اقتصاد است که این چرخه ها زمانی که با هم برابر می شوند و به پیش میروند همانند چرخی میشود که زندگی یک شخص را با شادمانی به پیش می برد.بنابراین پولدار بودن یکی از گزینه های ثروتمندی است تازه اگر به پول به چشم یک ثروتمند نگاه کنند.

رازچهارم

راز چهارم در شاد زیستن قدرت سپاسگزاری است .شادمانی بالاترین و بزرگترین مرتبه سپاسگزاری است و اگر سپاسگزار باشیم شادمان تر خواهیم شد.چه زمانی شما شاد خواهید شد؟ چه زمانی شما سپاسگزار هستید؟

زمانی که به داشته هایتان توجه داشته باشید نه اینکه به نداشته هایتان توجه داشته باشید.اگر هنوز ای کاش و اگر در ذهنتان دارید یعنی ناراضی هستید و این نارضایتی باعث می شود که توجه شما معطوف به نداشته هایتان شود بنابراین شادی از دل شما رخت بر بسته و می رود.سپاسگزاری نتیجه اکنون است.

 

اگر حال و اکنون خود را می بینید شاکر این زمان اکنون و داشته هایتان باشید تا بتوانید طبق قوانین دنیا بیشتر به شادی برسید و شادی است که ثروت را به دنبال خود می آورد.

شادی همانند یک زیرساخت و یا پی برای ساختمان است.ساختمان خود را محکم بسازید تا در طوفانها وسیل ها آسیب نبیند تا در هر لحظه شاد و شاداب باشید.

به اشتراک بگذارید