11

مقایسه

مقایسه

یکی از بزرگ ترین دلایلی که مانع آرامش می شود مقایسه کردن خود با دیگران است البته مقایسه در ما بدیهی شده است و دائم از آن استفاده می کنیم. زمانی که در حال مقایسه هستیم ما دچار ناسپاسی شده و ویژگیهای خوب زندگی خود را نمی بینیم.

در مقایسه خود با دیگران عموما عدالتی در کار نیست چرا که ما حقیقت خود را با واقعیتی که می بینیم مقایسه می کنیم.زندگی و نمایشی که از آنها می بینیم چه در فضای آنلاین و چه در روزمره ، ما بهترین لحظات و شاداب ترین آنها را می بینیم و آن را با زندگی خود مقایسه می کنیم در صورتی که با بی عدالتی این کار را انجام می دهیم .

 

در این حالت عموما نقاط مثبت دیگران را با نقاط ضعف و منفی خودمان مقایسه می کنیم.به عنوان مثال اگر موفقیتی را در دیگران ببینیم آن را با شکست های خود مقایسه می کنیم.این نوع مقایسه باعث احساس پوچی در ما و پیدا شدن حسادت و بوجود آمدن نارضایتی می شود.

چیزی که در دیگران می بینیم حقیقت ندارد و فقط برداشت ما از آن است و این برداشت نشات گرفته از مغز ما است. مغز ما دچار خطا می شود و از 100% حقیقتی که وجود دارد تنها 1% درصد یعنی همان لحظات شاد یا موفقیتها را می بیند و بقیه 99% زندگی شخص که شکست هایش،نداشته هایش،آمال و آرزوهایش و هر آنچیزی که او می توانست داشته باشد ولی ندارد را نمی بینیم.

در مقایسه ما عموما از واقعیت جدا می شویم و گویا در نوعی توهم فرو می رویم . به هر میزان که از واقعیت و حقیقت جدا می شویم آگاهی خود را از دست داده و به احتمال زیاد دچار حقارت می شویم.

احساس نارضایتی ای که از مقایسه سراغ ما می آید باعث تولید رنجش از خود و دیگران می شود که با ادامه این روند به کینه تبدیل خواهد شد و انسانی خواهیم شد با کوله باری از درد و رنجی که مسبب آن خود ما و مقایسه هایمان است.

مقایسه باعث می شود دستاوردها و درخششی که در زندگی خود داشته ایم را فراموش کنیم.هنگامی که آگاه شدیم که در حال مقایسه هستیم سریعا با واقعیت ارتباط برقرار کنیم و به داشته ها و موفقیتهای خود بازگردیم .

کاغذ و قلمی بردارید و نکات مثبت ،داشته های خود و زندگی، ده مورد ازتوانمندیهای خود را بنویسید.سپاسگزاری و قانون شکرگزاری ما را از پرتگاه دور می سازد و به سمت آرامش هدایت می کند.

مقایسه

لیستی تهیه کنید و هفت مورد نعمتهایی که در اختیار دارید را یادداشت کنید و در طی روز این لیست را به یاد داشته باشید وهر روز به این لیست یک مورد اضافه کنید.با این روند آگاه می شوید که مقایسه چه کار بیهوده ایست.این نوع تمرین باعث بوجود آمدن ثروت های بیشتری در زندگی شما می شود.

تحقیقات نشان داده است که بسیاری از خودکشی ها،افسردگی ها به دلیل مقایسه کردن خود با دیگران است.درک کردن و پذیرفتن شرایط کنونی ما می تواند رمز موفقیت برای برقراری آرامش و کسب موفقیت هایی در زندگی شود.

زمانی که مقایسه سراغ ما می آید شخص مقابل را به عنوان آموزگار ببینیم که چه رفتار و کارهایی انجام داده که شرایط او بهتر از من است .این نوع تغییر نگرش کمک می کند که نه تنها دچار حسادت و خودخوری و کینه ورزی نشویم بلکه با این راهکار می توانیم رشد خوبی داشته باشیم و تحولی در زندگی خود ایجاد کنیم.

 

فرق بین افراد موفق و ناموفق در نوع دید و نگرش آنهاست که چالش ها را به فرصت تبدیل می کنند تا از آنها بتوانند به نفع خود مزایایی بسازند.

ما انسانهای منحصر به فردی هستیم پس در این دنیا با ویژگیهای هر کسی فقط یک مورد وجود دارد، به درون خود برویم و به جای مقایسه ، خودمان را کشف کنیم .انرژی ای که برای مقایسه کردن از دست می دهیم،همان انرژی ای است که انسانهای موفق آن را جهت دار کرده و برای خود مصرف می کنند.

به اشتراک بگذارید