بلاگ

50

جادوی نفوذ در قلب ها

سلام دوستان عزیزم من مرتضی روحانیان هستم .با مقاله جادوی نفوذ در قلب ها می خواهمتکنیکی فوق العاده قدرتمند و جادویی را برای شما عزیزان بازگو کنم.

چه کاری می توانید انجام دهید تا مردم فورا به شما علاقه مند شوند؟

اکثر افراد فقط حواسشان به خودشان است و خود را می بینند و همین رویه اشتباه باعث می شود که دیگران از آنها کناره گیری کنند و روابط گرمی با آنها نداشته باشند .خودبزرگ بینی یکی از موانع ارتباط دوستانه و گرم با دیگران است که غرور باعث پیدایش خودبزرگ بینی می شود که می تواند باعث بوجود آمدن افکار مزاحم نیز در آینده برایمان شود.

چگونه می توانید در ارتباط با دیگران کاری کنید که آنها احساس فوق العاده عالی نسبت به شما پیدا کنند حتی برای اولین ملاقات؟

جادوی ارتباط

با یکی از همکاران خودم که رابطه گرمی با من نداشت این جادو را امتحان کردم.وقتی از کنارم رد می شد سلام دادم و ایستادم،او هم ایستاد و با هم دست دادیم.

لحظه ای کوتاه اندیشیدم که چه چیزی می تواند باعث خوشحالی او شود.

ناگهان چشمانم به لباسش افتاد که تازه خریده است چون هم نو بود و هم تا به حال در تن او ندیده بودم.

به چشمانش نگاهی کردم و از ته دل و صادقانه از لباس زیبا و رنگ آبی ای که داشت تعریف کردم و گفتم که :واقعا این لباس به شما می آید .

بعد از خداحافظی چشمانش برق می زد و انرژی او صد چندان شده بود.می دانستم که احساس خیلی بهتری نسبت به من پیدا کرده است.یک ساعت بعد تلفن همراهم زنگ خورد،شماره را نشناختم،گوشی را که برداشتم دیدم صدای همان همکارم است که با گرمی فراوان شروع به احوالپرسی با من کرد و از احساس بدی که در گذشته از من داشته بود صحبت کرد و تاسف خورد و تشکر کرد از اینکه ارتباط خوبی با او داشتم.

در حقیقت من هیچ کار خاصی انجام ندادم فقط از خودپسندی خودم در ارتباط با او کمی فاصله گرفتم و جادو اثر کرد و رابطه ما بسیار عالی شد.

اگر ما عظمتی نداریم به دلیل خودپسندی و غرورمان است .قانون نفوذ در قلبها به این صورت است:«همیشه کاری کنید که دیگران فکر کنند مهم هستند»

با دیگران همان طور رفتار کنید که دوست دارید آن ها با شما رفتار کنند.

چطور؟  کی؟  کجا؟

و من به شما پاسخ می دهم همیشه و همه وقت و همه جا.

 

اگر در رستورانی غذای شما را به اشتباه آورده اند به جای کلمات آزار دهنده و یا رفتاری زننده می توانید از کلمات ببخشید باعث زحمت شما می شوم ممکن است لطف کنید؟ لطفا؟…امکان دارد …

عبارت های محترمانه ی کوتاهی مثل این ها باعث می شود که ارتباط با دیگران بسیار کارامد شود.

جادوی نفوذ در قلب ها

جادوی اول :حس مهم بودن را از دیگران نگیرید بلکه با هر کسی که ارتباط می گیرید حس مهم بودن به آنها بدهید و پیامد این جادو را دریافت کنید.

مطمئن ترین راه برای نفوذ در قلب دیگران این است که اجازه دهید آنها بفهمند شما اهمیت آن ها را تشخیص می دهید و البته صادقانه  و بی ریا این را تشخیص می دهید.

جادوی دوم : اگر با مردم در مورد خودشان صحبت کنید آن ها ساعت ها به صحبت های شما گوش خواهند داد.

جادوی سوم :با دیگران همان گونه رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند.

بر روی مقاله رسالت شخصی هم کلیک کرده و آن را بخوانید شاید زندگی و نگرش شما به بودنتان در این دنیا تغییر کند.

 

به اشتراک بگذارید