بلاگ

21

قدرت فکر و اندیشه

قدرت ما تولید ارتعاش می کند و ارتعاش احساس ما را تشکیل می دهد.

اثرات قدرت فکر و اندیشه

قدرت فکر یعنی هر چیزی که به آن فکر می کنیم در واقع همان اتفاق می افتد.این جمله بیانگر این است که آنچه در زندگی ما رخ می دهد نتیجه افکار ماست.زندگی ما تشکیل شده است از سه چیز: یک فکر /یک وقت /یک انرژی.

در واقع به هر چیزی که ما فکر می کنیم برایش وقت و زمان گذاشته و انرژی برایش مصرف می کنیم.از این سه مثلثی تشکیل می شود که زندگی ما برایند این مثلث است.قدرت فکر بسیار زیاد است ، با فکر کردن ما ارتعاش درست می کنیم بنابراین ارتعاش محصول فکر کردن است.

ارتعاشی که از ذهن ما ساطع می شود تولید احساس می کند ،تا به حال دقت کرده اید ،کنار فردی نشسته اید که افکار بهم ریخته و آشفته ای دارد.چه احساسی به شما دست می دهد.اول آن شخص خود دچار احساس ناخوشایندی است ،دوم از طریق انرژیکی انرژی منفی آن فرد به ما هم سرایت می کند و ناخواداگاه احساس ضعف و کلافگی به ما دست می دهد.

فکر باورهای ما را تشکیل می دهد ،باورهای ما نتیجه یک فکر است که دائم آن را تکرار می کنیم.اما نکته مهم اینجاست که ما در روز به چه چیزهایی فکر می کنیم؟

هر آنچیزی که شما به آن فکر می کنید همان را جذب می کنید بنابراین همین الان یک قلم و کاغذ بردارید و غالب افکار خود را بنویسید.این غالب همان شما هستید.قدرت فکر شما نتیجه همین غالبی است که با آن زندگی می کنید.در واقع قدرت فکر می تواند تمرکز بر منفی یا مثبت داشته باشد.این شما هستید که کدام را انتخاب می کنید.

 

ورودیهای مغز

ورودی های مغز شما از چه چیزهایی تغذیه می شود؟

صحبت دیگران،اخبار و افکار منفی آن ها.

سوال من در این مقاله از شما دوست گرامی این است که آیا فیلتری برای خودتان تدارک دیده اید که این اخبار منفی ،صحبتهای ناامیده کننده دیگران،نارضایتی اطرافیان و غر زدن های بیجا را فیلتر کند یا همان افکار مستقیم وارد مغز شما میشود و غالب فکر و باور شما نتیجه افکار دیگران است؟

اگر شما فیلتر فکر نداشته باشید افکار و باورهای غلط و منفی دیگران روی شما تاثیر می گذارد و در نتیجه احساس شما را بد خواهد کرد.زمانی که احساس شما بد شود شروع به جستجوی بدبختی و ناامیدی و ناراحتی می کنید،در نتیجه شادمانی و آرامش از ما جدا شده و سطح انرژی مان پایین می آید.

نکته :اگر در محیطی قرار گرفتیم که در آنجا افکار فیلتر نشده بود یا آن محیط را ترک کنیم و یا اگر نمی توانیم خواهش کنیم افکار منفی شان را به ما انتقال ندهند.مراقب کلاممان باشیم ،کلام افکارمان را تشکیل می دهد.از واژه های مثبت استفاده کنیم و مثلا به جای خسته نباشید بگوییم خدا قوت و خیلی واژه های دیگر که می توانیم انرژی و احساس خوب را منتقل کنیم.

کلماتی از قبیل خسته نباشی و دستت درد نکند عباراتی منفی هستند و نتیجه منفی را به مراتب در ضمیر ناخوداگاه ما تشکیل می دهند.

 

تمرین: با فکرهای اشتباه اتفاق های بد برای خودمان رقم نزنیم چون چیزی که به آن فکر می کنیم در نتیجه به وقوع می پیوندد…

 

بنابراین مراقب افکارمان باشیم.

 

 

به اشتراک بگذارید