14

چهارراه تغییر

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

دراین مقاله قصد داریم درمورد چهارراه تغییر صحبت کنیم برای این که ازراهکار تغییر و تحول آگاهی کسب کنید به تعریف تغییر وتحول فردی می پردازیم . تغییروتحول توانایی وخواسته همه ماانسان هاست برای زندگی کردن ورای جسم .

به معنای اینکه سعی می کنیم روح خود را جلاببخشیم وتغییردهیم و همانگونه که به جسم خودرسیدگی می کنیم به روحیات خود بها و ارزش دهیم و سعی دررشد و حیات خود داشته باشیم تا زمانی که تغییر وتحول درما به وجود می آید به آگاهی می رسیم.

زمانی که در زندگی فردی شروع به تغییر وتحول فردی می کنیم انگاراز دروازه ایی عبورکرده ایم که به ما این اجازه را نمی دهد تا به جایی که قبلا زندگی می کردیم و عادت هایی مخربی که داشتیم برگردیم وبرای ما این دروازه می تواند سنبل دگرگونی باشد . دگرگونی به معنای سنگی است که تغییرشکل یافته وشکل اصلی و اولیه خودرا تغییر داده و به شکل جدیدی درآمده است.

بنابراین ماانسانها می توانیم با تغییروتحولی که در شخصیت وروحیات خودمان ایجاد می کنیم همانند آن سنگ نوعی فرایند دگرگونی در خود به وجود بیاوریم تا انسان دیگری شویم .فقط برای این دگرگونی نیازبه آگاهی ازچگونگی فرایند دگرگونی داریم.

نقطه عطف تغییروتحول دگرگونی است

نقطه عطف دگرگونی در این است که متوجه شویم ما فقط جسم نیستیم و هستی ما از قلب و کبد و مغز و… تشکیل نشده است بلکه ما موجوداتی هستیم که ورای جسم خاکی می توانیم باشیم و اصل بودن ما در این جا توجه هوشیاری است که بودن ما را معنا می کند .

پس می دانیم که ما مطمئنا چیزی فراترازین رگ و پوست و استخوانها هستیم و هرچیزی که دراین جسم مادی می بینید می توانید آنرادرجسم یک خوک یااسب هم ببینید وحقیقت ما 99 درصد پنهان ازاین جسم مادی است وغیرقابل لمس و دیدن است .

حقیقت همه ما چیزی فراتراز این جسم مادی است که به آن ذهن واحساسات و افکار و یاحس برترمی گویند . اما هرچیزی که شامل این جسم مادی نیست مهم ترین بخش است که شما را ازدیگر موجودات وحیوانات متمایز می کند.

زمانی که درجسم تان زندگی می کنید در واقع درجهان محدودیت ها به سر می برید و می خواهم شما را با بخش دیگری از وجود خود آشنا کنم تا با آن آشتی کنید ، چرا که این بخش ازوجود هرفردی می تواند زندگی او را تغییر دهد و این چهار راه تغییر می تواند باعث معجزه ای شود تا خود را درمان کنید .

عادت های مخربی در ما وجود دارد : مثل اضافه وزن ، کم تحرکی ، قضاوت دیگران ، حسادت ونزاع با دیگران ، منفی گرایی که می توانیم اینها را با الگوها و عادت های جدید تغییر دهیم. دقیقا همان مثال سنگی که شکل اولیه خود را از دست می دهد و فرایند دگرگونی را تجربه می کند.

وین دایر در کتاب باور کنید تا بینید می گوید : زمانی که وارد دروازه دگرگونی شدم زندگیم تحت تاثیرات دگرگونی قرار گرفت و باعث شد دائم درتغییر کردن باشم و این تغییرات به شرح زیر بود.

اثرات تغییر و تحول در زندگی با دگرگونی

طرز تفکر جدید و تازه ای درونم شکل گرفت و توانستم از گذشته خود جدا شوم و حال زندگی کنم.

توانایی لذت بردن ازتک تک لحظات

بی علاقگی به قضاوت دیگران

بی علاقگی به کنجکاوی درمورد کارهای دیگران

دائما و در هر شرایطی سپاسگزاربودن

همیشه لبخند برلب داشتن

ممکن است تغییر وتحول برای شما دشوار باشد

اغلب مردم دوست ندارند ازمنطقه امن و راحت شان بیرون بیایند و شاید شما هم درمقابل دگرگونی مقاومت کنید. چون ازتغییر می ترسید و یا از امتحان کردن چیزی که هیچ چیزی ازآن نمی دانید هراس دارید .

وین دایراین حالت راحالت (سردرشن ) می نامد یعنی شما سرتان رادرشن فروکرده اید تا حقیقت را نبینید و با این کار می خواهید احساس امنیت کنید و درنهایت درمقابل تغییر و تحول مقاومت می کنید .

 

چهارراه تغییر

تمرین کنید که فراتراز قالب جسم مادی فکر کنید

تمرین کنید در مورد خود و یا دیگران ورای جسم مادی فکرکنید ، چند دقیقه در روز برای خودتان زمان بگذارید و تماشا گر بودن را تجربه کنید .خود را بدون جسم مادی ببینید ، حالا شما چه چیزی هستید؟

درمورد دیگران هم نقش تماشاگر را ایفا کنید قضاوت کردن خود را کنترل کنید. دقت کنید برخی ازافراد چگونه به علت مسائل مادی فرصت شاد بودن حقیقی را ازخود گرفته اند .

تلاش کنید ازمنطقه امن خودبیرون بیایید

زمانی که می خواهید از منطقه امن خود خارج شوید به صداهای درونی خود گوش دهید. دو نوع گفتگو درون تان فریاد می زند. اولی می گوید لازم نیست تغییر کنی ، چرا می خواهی خودت را به زحمت بیندازی،مگر چه دستاوردی می خواهد داشته باشد ، که این صداها تو را می خوهد بترساند که از ناحیه امن خودت خارج نشوی.

اما صدای دیگری هم وجود دارد که اگر به آن در طولانی مدت توجه کنیم، این صدا قوی تر می شود و به ما می گوید تغییر آن طرف ترس است. تو می توانی رشد کنی و حق زندگی و احساس بهتر را داری. این گفتگوها ورای جسم مادی تو است ،پس به آنها توجه کن…

زمانی که با خودت صادق باشی می توانی این گفتگوها را از همدیگر تمیز دهی و آگاه شوی که الان کدام گفتگو مثبت است و کدام منفی.

یکی ازموانع بزرگ برای تغییر قضاوت کردن دیگران است

زمانی که فردی راقضاوت می کنید شخصیت اورانشان نمی دهید درواقع شخصیت خودتان را آشکارمی کنید .قضاوت شما درباره دیگران چیزی را در مورد آنها بازگو نمی کند فقط نشان می دهد که شما نیاز دارید دیگران را آنطوری ببینید که قضاوت می کنید بنابراین بیشترخودتان ر اتوصیف کرده اید .

به ذهن تان دقت کنید

به ذهن تان دقت کنید ، به بخشی که بالاترازجسم شماست بخشی که برای تان معجزه می کند وبدانید که این جسم شماست که تحت فرمان ذهن شماست . خودتان رابایک لیموترش دردست تصورکنید وتصورکنید که لیمو را برش داده اید وآن رابه سمت دهانتان می برید وآن راگازمی زنید این تصورباعث می شود بزاق شما ترشح کند وبدن تان به ترشی لیمو واکنش نشان دهد .

می بینید چطورذهنتان باعث واکنش جسم تان می شود .شما با قدرت ذهن تان می توانید زندگی جدیدی را تجربه کنید وحتی می توانید معجزه ایی باشید برای جسم تان ، قدرت ذهن برتررا برای تغییر وتحول ازیاد نبرید.

درآخرتشکر می کنم برای مطالعه مقاله چهارراه تغییر، امیدوارم موثرواقع شده باشد ونظرات ودیدگاه خودرابرای بهبود مقاله بعدی برای ما بنویسید.

باتشکر .

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید