بلاگ

5

جادوی باور در زندگی

جادوی باور در زندگی

بسیاری از باورهایی که امروز  داریم را ما آگاهانه انتخاب نکرده ایم ،

برای ما انتخاب شده اند و چیزی که ما لایقش باشیم نبوده اند . شاید بسیاری از آنها نادرست و محدود کننده ما باشند . به عنوان مثال باوری که ما نسبت به دنیا داریم ، میگوییم این دنیا پر از سختی ،رنج و چیزهای زشت و دردناک که ما مجبوریم تا آخر عمرمان تحمل کنیم تا اینکه روزی پایان عمرمان برسد و با حسرت این دنیا را ترک کنیم .

اما در گوشه ای دیگر باور شخصی دیگران چنین است : دنیا پر از زیبایست ، پر از عشق ،همراه مردمان خوب و زیباییهایی که دوست دارند هرگز حتی نخوابند که زندگی را بیشتر ببینند.

تفاوت در کجاست ؟

 

جادوی باور در زندگی

تفاوت در باورهایی است که محیط یا خانواده واجتماع به ما القاء کرده اند و ما با این باورها عینکی برای خودمان ساخته ایم .بله عینک

دقیقا مثل اینکه ما عینکی زده باشیم که عینک ما چیزهای خشن و زشت و پر زحمت و….. را می بیند و بالعکس عینکی با ایده های نو ، طراوت و شادابی و…

یک مثال : سگ ژرمن : دو تفاوت می بینید یک سگ قوی و خطر و ترس که بر اساس تجربه ای که از سگ شنیده اید و یک شخص دیگری به آن سگ نگاه میکند و دوست داشتن ، وفاداری ببیند . در واقع یک موضوع یکسان اما دو تا تفسیر مختلف….

هوش مهم نیست ، تا حالا کسانی را دیده اید که مدارک بالایی دارند اما باورهای احقانه دارند و ما میخندیم یه یاورهایشان .

 

جادوی باور در زندگی
جادوی باور در زندگی

بعضی از آدمهای دنیا بی پایه ترین باورهایی را که تا به حال شنیده ایم را دارند چون باور نتیجه هوش نیست نتیجه سیستم است که باور را شکل داده .

هر کدام از ما نقابی از جنس چیزهایی که فکر می کنیم ما را تشکیل داده زده ایم . این ماسک می تواند هر کدام از اینها باشد ،من بی لیاقتم ، شایستگی ندارم ، خنگ هستم ، وابسته ام ، قربانی شده ام ، تنبل هستم و شانس ندارم که همه اینها بر اساس باورهایم شکل گرفته است .

وقتی باورها شکل گرفتند دنیا را تنها میتوانیم از یک نگاه ببینیم ( از دریچه عینک )

جادوی باور درزندگی چه کمکی به ما می کند؟

باجادوی باور در زندگی می توانید به خواسته های خود برسید البته با باورقدرتمند ذهنی همه این آرزوهای دور ودراز دست یافتنی می شوند .

درواقع آدمی همان می شود که به آن می اندیشدبنابراینبا این اصل طبیعی است که هر انسانی باورهای مثبت را در ناخود آگاهش ریشه دار سازد.وباهمین اصل می توند خوایسته های معقولش را بر آورده کند چون خواستن توانستن است.ازطرف دیگری باورهای مثبت نه تنها خواسته های مارا برآورده می کند بلکه باعث می شود با این ابزار یک بیمار بتواند ازبستر بیماری بلند شودوشفا پیدا کند البته مشروط براین که آن فرد ازعمق وجودش براین موضوع باور باشد که بتواند بربیماری خود چیره شود.

جادوی باور در زندگی

جادوی باور در زندگی را دست کم نگیرید

بله جادوی باور در زندگی را دست کم نگیریدشما می توانید با این باورهای قدرتمند زندگیتان راتغییر دهید .

و آرزوی هرشخصی ازجادوی باور در زندگی خود استفاده کند. همین باورهای قدرتمند برآورده می شود.شخصیت و ماهیت و موقعیت شما در هر نقطه ازفرآیند زندگی تابع افکار شما می باشد به همین علت است که مایه خودسازی وخودسوزیتان راهمین نوع فکر کردنتان تشکیل می دهد .به زبانی ساده تر نگرش مثبت وخودباوری اسباب خودسازی رافراهم می کند .و داشتن افکار وباورهای منفی مایه بدبختی فرد می شود.

هرگز فکرنکنید که شما به طورارادی و فیزیکی تلویزیون راروشن می کنید راه می روید رانندگی می کنید لباس می پوشید وغیره این ذهنیت ازهیچ اساسی برخوردارنیست چون خاستگاه این حرکات درابتدا تکانه فکری بیش نبوده بدون تکانه اولیه شما قادر به برداشتن گامی درجهات مختلف نیستید .

با توجه به نیرویی که ازباور برای شما بیان کردم می توانید متوجه این موضوع مهم شوید که با داشتن نیروی باور و همین تکانه فکری می تواند به اکثر خواسته های ذهنی خود برسید امیدوارم با خواندن این مقاله قدرت باور را در زندگیتان به کار بگیرید.وبه آرزوهای زیبایتان برسید.

 

شاد و پیروز باشید .                                                                                              مرتضی روحانیان

به اشتراک بگذارید