زندگی خود را با افزایش اعتماد به نفس متحول کنید.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

این دروه رایگان را از دست ندهید

دوره رایگان افزایش اعتماد به نفس www.Roohanian.com

 

اگر می خواهیم شخصیت حرفه ای داشته باشیم قطعا باید از پی و اساس شخصیت ما محکم ساخته شود در غیر اینصورت این برج روزی فرو می ریزد.

پایه و اساس شخصیت و هویت ما را اعتماد به نفس حقیقی و عزت نفس تشکیل می دهد، پس این دوره رایگان را از دست ندهید.

آنچه در این دوره گفته می شود :

کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم…

معنی اعتماد به نفس

معنی عزت نفس

تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس

چرا اعتماد به نفس ما پایین است

اعتماد به نفس کاذب

چه چیزی به ما اعتماد به نفس می دهد

 

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]