بلاگ

53

مزایای داشتن اعتماد به نفس بالا

مزایای داشتن اعتماد به نفس بالا را می دانید ؟

با ما همراه باشید تا بدانید اعتماد به نفس بالا چه نقش اساس درموفقیت های ما دارد. درواقع اعتماد به نفس نوع تفکرمان درمورد خودمان است این که من احساس می کنم فردی با ارزش وتوانمند هستم با تمام استعدادها ونواقصی که داریم خودمان رامی پذیریم .

زمانی که فردی ازاعتماد به نفس بالایی برخوردار است حس خوبی نسبت به خودش دارد وبه خود احترام می گذاردوبا انتقادها وسرزنش های بیهوده حال خود را خراب نمی کند.

اما فرد بی اعتماد به نفس برعکس فرد با اعتماد به نفس خودش رامحترم نمی داند وبرای خود ارزشی قائل نیست چنین افرادی دربیشتر اوقات مضطرب هستند که نکند درمقابل دیگران بهترین نباشیم.

اهمیت داشتن اعتماد به نفس بالا

  • کسانی که اعتماد به نفس بالا دارند ازسلامتی خوبی برخوردارهستند چرا که می توانند استرس ها و نگرانی های خود را بهتر مدیریت کنند.
  • روابط اجتماعی و تعاملات بهتری نسبت به کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند برقرا می کنند و درتعاملات خود پرخاشگری نمی کنند.
  • برای خودشان احترام قائل هستند وخود را محترم می دانند.
  • در مشکلات وچالش های زندگی بهتر می توانند از پس مشکلات بربیایند و از چالش های زندگی هراسی ندارند ، باتوجه به مهارتهای حل مسئله مشکلات را حل می کنند.
  • می توانند مدیر و رهبری عالی باشند 
  • حق خود را به خوبی می توانند مطالبه کنند، چون می دانند چگونه رفتار کنند 
  • به خوبی می توانند نه بگویند . بدون پرخاشگری یا خجولی کردن
  • مثبت نگر هستند وسعی می کنند این طرز فکر را تقویت کنند تا سطح انرژی خود را بیشتر اوقات بالا نگاه دارند.

چند راهکار برای بالا بردن اعتماد به نفس

احتمالا با خودتان می گویید خوب متوجه شدم که اعتماد به نفس پایینی دارم . الان چه کاری باید انجام بدهم تا بتوانم حس ارزشمندی و اعتماد به نفس درونی را در وجودم تقویت کنم. جای نگرانی نیست هم اکنون که از برخی مزایای اعتماد به نفس بالا آگاهی کسب کردید می توانید روی این مهارت کار کنید وبرای این موضوع  پله پله شروع کنید.

درابتدای کار نقاط منفی و ضعف خود را ببینید و بپذیرید .تا زمانی که با خود حقیقی ام روبرو نشوم نمی توانم آگاه بشوم که من از نواقص اخلاقی خودم کجای های زندگی ضربه خورده ام . لز.می ندارد خود را سرزنش کنید فقط کافی است ببینید و آنها را بپذیرید. رشد زمانی اتفاق می افتاد که خودم را همان صورتی که هستم ببینم نه خیلی بیشتر از این و نه خیلی کمتر از این .

اما بیشتر تمرکز خود را روی نقاط مثبت و توانمندی های خود بگذارید ، کمتر درمورد خودتان منفی نگری کنید و به جای این منفی نگری ها جملات مثبت جایگزین کنید و برای بهتر شدن این مهارت درشخصیت تان باید آموزش ببینید تا گفتکوی درونی بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.  آموختن مهارت اعتماد به نفس در موفقیت های شما نقش بسزایی دارد.

مزایای به دست آوردن اعتماد به نفس بالا

اگر اعتماد به نفس داشته باشید می توانید از حاشیه امنتان خارج شوید و به خودتان اجازه ریسک کردن بدهید زمانی که شما به خودباوری نرسیده اید همیشه می خواهیم درمنطقه امن بمانیم جایی که درآنجا احساس امنیت می کنیم اما اگراعتماد به نفس داشته باشید ریسک می کنید و علایق و خواسته های خود را اجرا می کنید .

وبه خاطر این موضوع بی اعتماد به نفسی سعی میکنید ازرویا واهدافی که دارید چشم پوشی کنید دراطرافیانم افراد زیادی رامشاهده کرده ام که به دلیل اعتماد به نفس پایین از اهداف ورویاهای خود دست می کشند وآنها را فراموش می کنند چون قدرت ریسک کردن ندارند .

اگراعتماد به نفس بالایی داشته باشیم به خودمان اجازه اشتباه کردن وحتی شکست خوردن را می دهیم تا خراب کنیم وبیاموزیم مثلا ادیسون راد درنظربگیرید به خاطر اعتماد به نفس بالایی که داشت توانست برق را اختراع کند وخبرنگاری ازاومی پرسد برای اختراع لامپ شنیده ام 999 بار موفق نشده ای چرا دوباره به کارت ادامه می دهی ؟وادیسون درپاسخ این خبرنگار جواب می دهد من فقط 999 بار شکست نخورده ام وبلکه 999 راه یادگرفته ام که لامپ ساخته نشده است مانیز باید بیاموزیم هرشکست ما تجربه ایست برای موفقیت هابزرگ ونباید با این شکست ها احساس بی ارزشی وکمبود اعتماد به نفس کنیم .

رابطه اعتماد به نفس وموفقیت

بنابراین افرادی که ازاعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند نسبت به افراد معمولی موفق ترهستند آنها انگیزه بیشتری دارند پای نظات خود می ایستند وقدرت توجیه کردن دارند می توانند به راحتی نه بگویند ومی توانند ازمنطقه امن خود خارج شوند خودشان را باوردارند وبا همه نواقص ومعایب واستعدادها بنابراین برای رسیدن به اهداف وموفقیت ازهیچ کاری دریغ نمی کنند .

به اشتراک بگذارید