دوست عزیزم این فایل فقط برای شماست و لطفا لینک را برای کسی ارسال نکنید ، من و مجموعه ما از لحاظ اخلافی رضایت نداریم .

جلسه اول
فایل صوتی جلسه اول

ویدیو جلسه دوم:

درس دوم
فایل صوتی درس دوم

ویدیو جلسه سوم:

جلسه سوم
فایل صوتی جلسه سوم

جلسه چهارم متاسفانه ویدیو ندارد

فایل صوتی جلسه چهارم

ویدیو جلسه پنجم:

جلسه پنجم
فایل صوتی جلسه پنجم

ویدیو جلسه ششم:

جلسه ششم
فایل صوتی جلسه ششم

ویدیو جلسه هفتم :

جلسه هفتم
فایل صوتی جلسه هفتم