بلاگ

دوره رهایی از افکار منفی

سلام همراه گرامی خیلی خوشحالم که در مسیر رشد شخصی هستی

این فایها فقط مختص به شما می باشد ازتون ممنون میشم که این فایل و لینک را برای کسی ارسال نکنید. اجازه دهید هر کسی هزینه رشد خودش را بدهد.

معرفی دوره
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
درس سیزدهم
درس چهاردهم
درس پانزدهم
درس شانزدهم
درس هفدهم
درس هجدهم
درس نوزدهم
درس بیستم
درس بیست و یکم
درس بیست ودوم

به اشتراک بگذارید