بلاگ

4

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

باور نرم افزاری که دیگران درون ما جا داده اند .باور همان الگوهای ذهنی ماست .باورهای ما عادتهای رفتاری ،فکر و کلام ما را شکل می دهند .

جیمز آلن میگوید : هر فکری میکنید همان می شوید تجربه زندگی شما نتیجه باورهای درونی شماست .

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟
باورها چگونه شکل می گیرند ؟

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

یک بچه باورهایی ندارد همانند یک کامپیوتر تازه خریداری شده که هیچ گونه نرم افزاری درونش وجود ندارد .اما در هرجا که بدنیا می آید از پدر و مادرتا سن 3 تا 4 سالگی هر تفکری رابه بچه یاد میدهند . هر چیزی شامل اینکه چه هستیم و چه نیستیم ، مانند نصب کردن یک برنامه روی کامپیوتر .

در واقع همه نگاه هایش ، فلسفه هایش ، ترسهایش ، از نگاه نرم افزار باورهایش که به او داده اند ثبت خواهد شد .

مثال : اگر ما در خانواده فقیری بوده باشیم باور ما از دنیا فقر میشود .

اما اگر در خانواده ای ثروتمند بوده باشیم دنیا را پر از فرصتهای ثروت آفرین میبینیم .تفاوت در کجاست ؟؟؟

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟
باورها چگونه شکل می گیرند ؟

تفاوت در باورهایی است که از طریق اطرافیان به ما داده اند.

اگر پدر و مادر ما دنیا را پر از رنج و سختی دیده باشند امروز باور ما هم به همین شکل است و ما دنیا را جای خوبی نمی بینیم و در نتیجه لذتهای دنیا به چشم و گوش ما نمی آید و اگر هم بیاید نرم افزار ما بالا می آید و با باورهای القاء شده و قدیمی خودمان که برنامه ریزی شده و نصب شده درونمان به ما می گوید اینها مال شما نیست.

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email