بلاگ

54

افزایش اعتماد به نفس درزنان

 

ویژگی زنان با اعتماد به نفس  -عزت نفس
افزایش اعتماد به نفس درزنان

ویژگی زنان با اعتماد به نفس بالا چیست ؟

افزایش اعتماد به نفس درزنان یکی ازمهم ترین مواردی است که زنان باید مطالعه کنند تا بتوانند حس اعتماد به نفس وارزشمندی بیشتری رادر زندگی خود تجربه کنند.

احتمالا شما هم جزو آن دسته اززنانی هستید که دوست دارید ازاعتمادبه نفس بالایی راتجربه کنید تا بتوانید درزندگی به موفقیت های فراوانی دست یا بید وحس ارزشمندی بیشتری نسبت به خود داشته باشید اعتمادبه نفس درواقع طرز فکر مثبت نسبت به خودمان است و پذیرفتن خود با تمام نواقصی که داریم

برای اینکه اعتماد به نفس خودتان رابالا ببرید باید بدانید با اعتماد به نفس ها چه کارهایی انجام می دهند وتا بتوانیم با این تحقیقات اعتماد به نفس بالایی را کسب کنیم.

وهدف ما ازاین مقاله آموختن کارهایی است که زنان با اعتماد به نفس انجام می دهند وقصد داریم ازمهم ترین عواملی که باعث بالارفتن اعتماد به نفس زنان می شود صحبت کنیم .

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس درزنان

زنان با اعتماد به نفس بالا زبان بدنشان را می شناسند

این زنان کاملا زبان بدن را می شناسند ومی دانند که رنگ رخساره خبر می دهد ازسر درون زبان بدن هرشخص نشان دهنده این موضوع است که آن زن به خود اطمینان دارد یانه پس حتما درتعاملات خود با اطرافیان مراقب زبان بدن خودباشید تا دیگران بدانند شما ازاعتماد به نفس بالایی برخودارهستید .

سعی کنید درتعاملات با طرافیان سرتان رابالا نگه دارید ازآهسته حرف زدن یا تند صحبت کردن پرهیز کنید چون ااگراینگونه باشید به دیگران این پیام رامی دهید صحبت های من بی ارزش هستند صاف با یستید وقوز نکنید شل وول دست ندهید وازدست هایتان درصحبت کردن استفاده کنید با اینکاربه طرف مقابل نشان می دهید چقدرمطمئن و مشتاق هستید تا با طرف مقابل گفت وگو کنید ازارتباط چشمی غافل نشوید درتعاملات نگاهتان راندزدید وزمین را نگاه نکنید .

درلحظه حال غرق می شوند

وقتی می گوییم زنی با اعتماد به نفس است نمی دانیم به چه چیزی فکر می کند یا چه احساسی دارداما می توانیم رفتارهایش را ببینیم ونکته ایی که درمورد زنان با اعتماد به نفس وجود دارد این است که آنها شدیدا درکارشون غرق می شوند .

هنگام معاشرت با دیگران کاملا جذب گفت وگو می شود هنگام فعالیت ورزشی کاملا درگیر می شوند وقتی درکاری مشغول هستند کاملا درآن غرق می شوند بنابراین حضورداشتن در لحظه حال همواره نقش مهم واساسی دربالا بردن احساس اعتماد به نفس ما دارد.

پس برای اینکه درکاری اعتماد به نفس لازم را به دست بیاوری کاملا باید درلحظه حال باشی ودرآن کارغرق شوید .

خودشان را می پذیرند با همه نواقص

یکی ازمواردی که باعث افزایش اعتماد به نفس درزنان می شود این مورد است

زنان با اعتماد به نفس بالا سعی می کنند خودشان را بپذیرند با همه نواقصی که دارند اولین قدم برای بالا بردن اعتماد به نفس پذیرفتن خودت است باهمه نواقصی که دارید وبعد سعی می کنید قدم به قدم برای رفع نواقص اقدام کنید .کسی که نواقص خودش را می داند وآنها را می پذیرد با احساس اعتماد به نفس بیشتری می کند نسبت به فردی که مدام به دنبال انکار نواقصش است همه ما می دانیم همه انسانها کامل نیستند پس سعی کنید به جای کامل بودن کافی باشید .

برای تغییر وبهبود نواقص خود قدم بردارید وزمان تعیین کنید مثلا ترس شما ازرانندگی باعث شده نتوانید رانندگی را یاد بگیرید قدم به قدم شدوع کنید وبه خود بگویید ترس یک احساس است ویکی ازنواقص شخصیتی من است که اجازه نمی دهد کارهای جدیدی راشروع کنم زمانی که پذیرفتید حالا زمان قدم برداشتن است وبه خود قول دهید که تا آخر تابستان باید رانندگی یاد بگیرم.

ازمنطقه امن خارج می شوند

مغزهمه ما انسانها همیشه سعی می کند همه اتفاقات را بعد ازمدتی به صورت عادی دربیاورد ودرواقع این کار مغز است تا نتوانیم ازمنطقه امنی که درآن هستیم خارج شویم دقت کنید مثلا زمانی که می خواهید ورزش کنید یا رانندگی یاد بگیرید یا درمحیطی جدید ارتباط برقرار کنید یا درکلاس جدیدی شرکت کنیم مغز ما مدام ما را منصرف می کند ومی گوید تو نمی توانی درواقع مغز می خواهد درمنطقه امن خود بماند واذیت نشود.اما زنان با اعتمادبه نفس بالا سعی می کنند ازمنطقه امن خود خارج شوند .

برای خود وقت می گذارند

سعی کنید علاوه برکارهای روزمره که شامل خانه داری ونگهداری ازفرزندان است و یا اینکه شاغل هستید خیلی پرمشغله هستید زمانی برای خودتان یک ساعت یا دوساعت را درنظر بگیرید وبه خودتان اختصاص دهید این زمان را به کتاب خواندن یا ورزش کردن یا رفتن به یک کلاس آموزشی یا برای خودتان به استخر بروید وشنا کنید کلا زمانی رافقط به خودتان اختصاص دهید ولذت ببرید البته این موضوع را با خودخواهی اشتباه نگیرید واین موضوع که به خودتان اهمیت بدهید باعث بالا رفتن احساس ارزشمندی واعتماد به نفس شما خواهد شد.

ورزش می کنند

برای افزایش اعتماد به نفس درزنان یکی دیگر ازاین عوامل ورزش کردن است ورزش برروی جسم وروحیه فرد بسیار تاثیرگذاراست پس ورزش راهمیشه دربرنامه خود قرار دهید حتما خانومی که ورزش می کند با خانومی که ورزش نمی کند تفاوت های بسیاری دارد وحس ارزشمندی ومفید بودن بیشتری نسبت به کسی که ورزش نمی کند دارد

وانجام فعالیت های بدنی یکی ازبهترین راههای کسب احساس وحال خوب درطول روزاست وقتی ورزش می کنید خودتان را ازتنش های روزانه وهمه استرس هایی که برشما وارد شده وهمه فشارهای روانی می رهانید چرا که با ورزش کردن مغز شما ماده ای به اسم اندورفین ترشح می کند که باعث آسودگی خاطر وآرامش شما می شود وبا این اقدامات احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنید .

ویژگی زنان با اعتمادبه نفس
افزایش اعتماد به نفس درزنان

ازمقایسه سازنده استفاده می کنند

دنیای امروز به گونه ایی شده که مدام همه درحال مقایسه کردن زندگی خود با دیگرا ن هستند وشبکه های اجتماعی به سمتی رفته که افرد را درگیر مقایسه با دیگران می کند بدون اینکه خودشان آگاه باشند درواقع گشتن درشبکه های اجتماعی ودیدن عکس ها وخاطرات افراد مختلف ازسفرها واوقات فراغتشان نا خودآگاه ممکن است این حس را درما به وجود آورد که دیگران ازمن خوشبخت تر هستند. یا زندگی بهتری نسبت به من دارند این احساسات وافکارمی توانند به قدری رشد پیدا کنند وعمیق شوند که کاملا حس اعتماد به نفس واحساس رضایت ما اززندگی رابگیرد .

راه حل این است به کارکرد این شبکه ها ومقایسه های نا خودآگاهی که درذهن ما ایجاد می کنند بیشترآگاه باشیم وبدانید که هیچ کس صدرصد خوشبخت نیست وعکس ها ولحظاتی که درفضای مجازی منتشر می شود تنها برشی اززندگی این افراد است .وبه جای مقایسه نا آگاهانه سعی کنید نقاط فوق العاده زندگی خودتان را ببینید شما چه مادرباشید چه یک خیاط یا آرایشگریا یک انسان سخاوتمند یا یک شنونده خوب مطمئنا ویزگی های فوق العاده ایی برای قدرشناسی ازخودتان دارید

منتظردیدگاههای شما دوستان عزیز هستیم با تشکرازشما که برای رشد شخصیت خود زمان می گذارید.

 

 

به اشتراک بگذارید