اینجا محل آرامش است

من مرتضی روحانیان هستم

بهت کمک می‌کنم از افکار منفی رها بشی و به آرامش برسی.

مرتضی

دوره های آموزشی آنلاین و حضوری برگزار می کنیم

جلسات کوچینگ و مشاوره توسعه فردی داریم

براتون دوره ها و مقالات رایگان داریم تا شروع کنید

نظرات عزیزانی که در دوره ها و جلسات کوچینگ همراهشان بوده‌ام

مطالبی که باید از من بخوانید...

مقالات زیر موجب رشد بیشتر شما خواهد شد؛ به من اعتماد کنید.