تمام مطالب دسته بندی: اعتماد به نفس
خودآگاهی چیست ؟ و چه کمکی به ما میکند؟

خودآگاهی چیست ؟ و چه کمکی به ما میکند؟

خودآگاهی چیست؟ خودآگاهی یعنی قدرت شناخت جنبه های مختلف شخصیتی ورفتاری خودمان. اززندگی خود چه می خواهی؟ دراین مقاله در مورد مهارت خوداگاهی و تاثیرآن برزندگیمان صحبت میکنیم و سوالات زیر را جواب میدهیم : آشنایی با ویژگی شخصیتی چه کمکی به ما میکند؟ از زندگی چه میخواهیم؟ چرا باید خودمان را بشناسیم آشنایی با ویژگی شخصیتی چه کمکی به ما میکند؟ وقتی به رفتارهایی خودمان حساس باشیم ودقت داشته باشیم خیلی راحت در موقعیت های مختلف زندگی شغلی وخصوصی با مسايل برخورد میکنیم ،مشکلات گیجمان نمیکند ،تصمیم اشتباه نمیگیریم وبهترین رفتارها را انجام میدهیم،تکلیفمان با خودمان مشخص است ،سردرگم نیستیم. خیلی اتفاقی یکی از دوستانم راکه اززمان دانشگاه میشناختم دیدم ،به ظاهر خیلی بی حوصله وغمیگن به نظر میرسید […]