تمام مطالب دسته بندی: حال خوب
سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

سوالات روزمره زندگیمان: سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند ، سوالهای مختلفی همواره برایمان درزندگی پیش می آید درمورد مسائل مختلف وما هرروز باهزاران سوالی که از خودمان می پرسیم روبه رو می شویم آیا تا به این زمان به این نکته خیلی بزرگ توجه کرده بودید که همه ما همواره درحال سوال کردن ازخودمان هستیم. وقتی به خرید می رویم قبل ازخرید ازخودمان سوال می پرسیم چه وسایلی راباید خریداری کنیم ؟ ویا زمانی که به یک مهمانی دعوت هستیم ازخودمان سوال می پرسیم لباس آبی رابپوشم یا لباس قرمز؟ ویا مثلا برای حل مسئله ایی شروع به سوال کردن ازخودمان می کنیم ؟ دراین مقاله قصد داریم که سوالات زندگیمان را هدفمند کنیم وآموزش ببینیم که […]