تمام مطالب دسته بندی: باورها
باورهای بازدارنده و محدود کننده

باورهای بازدارنده و محدود کننده

باورهای بازنده یکی از عوامل مهمی که باعث شده است ما در همین جایگاهی که هستیم بمانیم و هیچ تغییری نکنیم باورهای بازدارنده ما هستند. باورهای بازدارنده مثل یک مانع در زندگی ما عمل می کنند و هر تلاشی که می کنیم باز انگار یک ندایی از درون به ما می گوید که تو نمیتوانی کاری انجام دهی پس بهتر است که دست به کاری نزنی. همیشه در گذشته فکر می کردم که این ندا واقعا درست می گوید و من نمی توانم کار جدیدی انجام دهم.بعد از سالها مطالعه در مورد ذهن و باورها متوجه شدم که باورها همان موانع درونی ذهن ما هستند که توسط جامعه یا پدر و مادر و فامیل و مدرسه در ذهن من کاشته […]

اثر هاله ای چیست؟ و چه میکند؟

اثر هاله ای چیست؟ و چه میکند؟

اثر هاله ای چیست؟ واقعیت آن است که آنچه ما در این جهان درک می کنیم ،حس می کنیم یا میبینیم تنها ساخته تفکراتی ست که در ذهن شکل میگیرد واین به دلیل ساختاربسیار پیچیده مغزمان است،ما به واسطه ی حواس پنج گانه ی مان و بازتاب آن در مغز جهان پیرامون خود را میشناسیم ،احساس ما نسبت به شناخت افراد از نحوه ی برخورد اولیه آنان است. اثرهاله ای برداشت ذهنی از یک ماجرا یا موضوع میباشد که میتواند تاثیر بسزایی در نگرش ما نسبت به اصل موضوع داشته باشد. ادوارد تروندیک اولین کسی بود که موضوع اثرهاله ای را برای اولین بار مطرح کرد ،از نظر او احساسی که در دیگران ایجاد میشود دقیقا بررویی قضاوتشان از قابلیتهای […]